Author Archives: top_admin

Česko: Rekordná pokuta za spam

Česko: Rekordná pokuta za spam Predajca ojazdených motorových vozidiel dostal od úradu pokutu 6 miliónov českých korún za nevyžiadaný spam. Český úrad pre ochranu osobných údajov tak udelil najväčšiu sankciu za tento druh previnenia za celú históriu svojho pôsobenia. Názov spoločnosti však neuviedol. Na takmer 500-tisíc e-mailových adries boli odoslané opakované a nevyžiadané reklamné oznámenia obsahujúce […]

Európska únia: Skončí pôsobnosť Facebooku v Európe?

V  predošlom článku Zrušenie Privacy Shield sme Vám priniesli informáciu o súčasnom neoficiálnom zákaze prenosu osobných údajov spoločností z Európskej Únie do Spojených štátov amerických. Všetko to začalo neopatreným prenosom osobných údajov používateľov Facebooku na servery v USA, kde sa prišlo k výsledku, že legislatíva tretej krajiny nepokrýva rovnaké zabezpečenie a ochranu osobných údajov ako legislatíva v EÚ. Podľa najnovších informácií […]

Zrušenie Privacy Shield

Zrušenie Privacy Shield  Pre rozmach medzinárodnej spolupráce a medzinárodného obchodu sú toky osobných údajov potrebným aspektom. Každý prenos osobných údajov sa však musí vykonávať len v úplnom súlade s Nariadením GDPR. Privacy Shield – dohoda EU s USA o transatlantickom prenose osobných údajov z Európskej únie do Spojených štátov amerických na komerčné účely, ešte donedávna umožňoval osobám, […]

Kybernetický útok na automobilovú spoločnosť Honda

Neustále zrýchľujúci sa proces digitalizácie so sebou prináša aj potenciálne hrozby. Kybernetické útoky sa po celom svete odohrávajú čoraz častejšie. Japonská automobilka Honda pozastavila 9. júna výrobu svojich automobilov a motocyklov, pretože sa stala terčom kybernetického útoku. Zástupcovia japonskej značky uviedli, že v dôsledku napadnutia systému kyberzločincami spoločnosť nemala prístup k vlastným počítačovým serverom, a […]

Zodpovedná osoba

Kto je zodpovedná osoba? Zodpovednou osobou je oprávnená osoba, ktorá zabezpečuje dohľad nad ochranou osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov u prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. Zodpovedná osoba sa určí na základe jej odborných kvalít, a to najmä na základe jej odborných znalostí práva a postupov v oblasti ochrany údajov a na základe spôsobilosti plniť úlohy uvedené v článku 39 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU […]

Transparentnosť spracovania osobných údajov

Podľa čl. 12 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) — Každé spracúvanie osobných údajov by malo byť zákonné a spravodlivé. Pre fyzické osoby by malo byť transparentné. Prevádzkovateľ by mal […]

OSOBNÝ SPIS ZAMESTNANCA

Osobný spis zamestnanca začleňujeme medzi základnú personálnu dokumentáciu. Tento spis zamestnanca však nemá zákonom predpísanú formu a nedozvieme sa tak ani to, čo by malo byť jeho obsahom.  Z článku 11 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce však vyplýva že „zamestnávateľ môže o zamestnancovi zhromažďovať len tie osobné údaje, ktoré súvisia s kvalifikáciou a profesionálnymi skúsenosťami […]

Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ

Dôležitým faktorom pri nastavovaní vnútro-firemných aj vonkajších procesov je znalosť toho, aké povinnosti a zodpovednosti má konkrétny subjekt v určitej situácii tak, aby bol zabezpečený súlad s európskym nariadením GDPR. Toto nariadenie vám pomôže zorientovať sa v tom, v akej pozícii subjekt vystupuje a aké sú jeho práva a povinnosti týkajúce sa zberu, uchovávania a spracúvania […]

Poslanci OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Poslanec (zastarano ablegát) je človek, ktorý zastupuje občanov v zastupiteľských demokraciách pri rozhodovaní v zastupiteľských zboroch. Zastupiteľské zbory môžu byť vytvorené na rôznych úrovniach. Na Slovensku poznáme štyri úrovne zastupiteľských zborov: Európsky parlament – na úrovni Európskej únie, Národná rada Slovenskej republiky – na celoštátnej úrovni, Zastupiteľstvá samosprávnych krajov – na úrovni samosprávneho kraja, Obecné, […]

BIOMETRIA na dochádzku

Biometrické údaje sú osobné údaje každej fyzickej osoby, na základe ktorých je možné osobu jednoznačne a nezameniteľne identifikovať (napr. odtlačok prsta, biometria tváre). Na základe Nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa biometrické údaje zaraďujú do osobitnej kategórie osobných údajov, ide teda o citlivé osobné údaje.  Na základe […]