Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu

Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu Kvalita našich služieb je pre nás absolútnou prioritou, no pre vyšší komfort klientov má spoločnosť Top privacy s.r.o. na základe platnej poistnej zmluvy uzatvorené poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu a to do výšky poistného krytia až 500.000,- EUR vďaka čomu ponúkame klientom vyššiu istotu a stabilitu a súčasne sa zaväzujeme k profesionálnym výkonom našich […]

Informácia o poverení zodpovednej osoby

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovateľ prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch […]

Spoločnosť zabezpečená v oblasti ochrany osobných údajov spoločnosťou Top privacy s.r.o.

Dovoľujeme si Vás informovať, že spoločnosť označená logom top-privacy-guarantee aktívne spolupracuje so spoločnosťou Top privacy s.r.o., ktorá poskytla služby v oblasti komplexného zabezpečenia povinností prevádzkovateľa v oblasti ochrany osobných údajov podľa európskeho nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktoré oba nadobudli v Slovenskej republike účinnosť dňa 25. mája 2018. Spoločnosť s týmto […]

Spoločnosť Top Privacy z Martina vám pomôže s GDPR

Máj 2018 priniesol zásadné legislatívne zmeny v oblasti ochrany osobných údajov. Vo všetkých členských štátoch Európskej únie, vrátane Slovenskej republiky, sa začalo uplatňovať nové Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica o všeobecnom nariadení o ochrane osobných údajov […]

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vydal VAROVANIE

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vydal VAROVANIE pred používaním softwaru i hardwaru spoločnosti Huawei Technologies Co., Ltd., a ZTE Corporation. Používanie týchto prostriedkov predstavuje bezpečnostnú hrozbu. „Varovanie podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti znamená, že správcovia  systémov, ktoré spadajú do kritickej informačnej infraštruktúry významných informačných systémov alebo prevádzkovateľov základných služieb, sa popísanými hrozbami musia zaoberať […]

Konzultačné hodiny spoločnosti Top privacy s.r.o.

Spoločnosť Top privacy s.r.o. v rámci poskytovaných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany osobných údajov, zavádza doplnkovú službu starostlivosti o klientov v podobe konzultačných hodín, v rámci ktorých naši odborníci poskytujú poradenstvo a odpovede na Vaše otázky v súvislosti s ochranou a bezpečnosťou osobných údajov, vypracovanou bezpečnostnou dokumentáciou a jej zavedením do praxe, či v […]

Zmeny v oblasti ochrany osobných údajov od mája 2018

Od 25. mája 2018 sa začne vo všetkých členských štátoch Európskej únie, vrátane Slovenskej republiky uplatňovať nové Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov,

Na koho sa GDPR vzťahuje?

Ochrana osobných údajov podľa GDPR sa po novom nebude vzťahovať už len na fyzické a právnické osoby s bydliskom, resp. sídlom v členskom štáte, resp. na subjekty,