Česko: Rekordná pokuta za spam

Česko: Rekordná pokuta za spam

Predajca ojazdených motorových vozidiel dostal od úradu pokutu 6 miliónov českých korún za nevyžiadaný spam. Český úrad pre ochranu osobných údajov tak udelil najväčšiu sankciu za tento druh previnenia za celú históriu svojho pôsobenia. Názov spoločnosti však neuviedol.

Na takmer 500-tisíc e-mailových adries boli odoslané opakované a nevyžiadané reklamné oznámenia obsahujúce ponuku tovarov a služieb, ktorá súvisela s nákupom a predajom zánovných a jazdených vozidiel. Ponuka zahŕňala servis, možnosti financovania a ocenenie vozidla. Niektorí adresáti, ktorí súhlas so spracúvaním ich osobných údajov na účely marketingu neudelili podali sťažnosť. „Úrad sa však nezameriaval len na podanie sťažností, ale taktiež aj na použitý právny titul pre zasielanie obchodných ponúk,“ vysvetlila vedúca oddelenia obchodných ponúk pre Český úrad pre ochranu osobných údajov, Martina Šnajderová.

V prešetrovanej veci by bolo spracovanie zákonné len vtedy, ak by dotknutá osoba (v tomto prípade adresát) vyjadrila súhlas so spracovaním jej osobných údajov na konkrétne účely na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Keďže spoločnosť nevedela preukázať konkrétne udelené súhlasy predmetných adresátov so zasielaním obchodných ponúk, úrad v tejto oblasti konštatoval systémové pochybenie, čomu zodpovedá aj vyššie uvedená sankcia.

Za rozosielanie nevyžiadaného spamu už spoločnosť vyššie uloženú pokutu zaplatila.

Zdroje: Kompletné rozhodnutie Úradu pre ochranu osobných údajov k prípadu je k dispozícií na stránke: https://www.uoou.cz/uoou-ulozil-nejvyssi-pokutu-za-nbsp-spam-ve-nbsp-sve-historii/d-45143