Změny v oblasti ochrany osobních údajů od května 2018

Od 25. května 2018 se začne ve všech členských státech Evropské unie, včetně České republiky uplatňovat nové Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a volném pohybu těchto údajů, kterým zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (označované také […]

Na koho se GDPR vztahuje?

Ochrana osobních údajů podle GDPR se po novém nebude vztahovat už jen na fyzické a právnické osoby s bydlištěm

Nové práva dotčených osob

Mezi základní práva dotčených osob patří právo na informace, právo na opravu, právo na zapomnění (vymazání), právo na omezení zpracování, právo nesouhlasit se zpracováváním na základě veřejného zájmu, právo namítat proti automatizovanému rozhodování a profilování, zcela novým právem je právo na přístup k osobním údajům a právo na přenositelnost.