Na koho se GDPR vztahuje?

Ochrana osobních údajů podle GDPR se po novém nebude vztahovat už jen na fyzické a právnické osoby s bydlištěm, resp. sídlem v členském státě, resp. na subjekty, které na území členského státu fyzicky umístí prostředky zpracování osobních údajů, ale nová právní regulace se bude vztahovat na všechny provozovatele, kteří mají svůj provoz v Evropské unii (EU), i když samotné zpracovávání se provádí mimo EU a rovněž se bude vztahovat na provozovatele, kteří sice vůbec nejsou usazeni v EU, avšak zpracovávají osobní údaje osob, které se nacházejí v EU, přičemž jejich zpracovatelské činnosti spočívá v nabídce zboží nebo služeb osobám v EU nebo sledováním chování těchto osob na území EU.