Rozšíření obsahového vymezení definice osobní údaj v kontextu technologického postupu a digitalizace

Nadále platí, že osobním údajům se rozumí pouze údaj o fyzické osobě. Nařízení se tedy nevztahuje na údaje o právnických osobách, včetně názvu, formy a kontaktních údajů právnické osoby.

S ohledem na technický a technologický pokrok bylo nezbytné rozšířit i okruh informací o fyzických osobách, které mohou umožnit její identifikaci. Osobním údajům, jehož definice je obsažena v článku 4 odst. 1 GDPR se ve srovnání se současným obsahovým vymezením rozumějí už i údaje technického charakteru, a to lokalizační údaje, online identifikátory – např. IP adresa, soubory cookies. I v tomto případě však musí být splněna podmínka, že tyto údaje musí mít pro provozovatele určitý význam a současně musí umožňovat identifikaci určité fyzické osoby. To znamená, že pokud se například IP adresa dá použít k určení lokalizace určité fyzické osoby, jedná se o její osobní údaj, jehož zpracování podléhá předpisu. GDPR blíže upravuje postupy zpracování osobních údajů a to i právě ve vztahu k těmto novým kategoriím osobních údajů. Například i sledování chování fyzických osob na internetu využitím technologií, které vytvářejí profily těchto osob za účelem přijetí rozhodnutí týkajícího se těchto osob nebo analýzy či předvídání jejich osobních preferencí, chování a postojů se po novém bude považovat za zpracovatelskou operaci osobních údajů, kterou GDPR definuje jako profilování.

GDPR se nevztahuje na osobní údaje zemřelých osob, což je změna oproti aktuálním Slovenské zákonem o ochraně osobních údajů č. 122/2013 CFU