Zavádějí se přísnější podmínky zpracování osobních údajů dětí (zvláštní požadavky na udělení souhlasu)

V souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti (např. Registrace na sociálních sítích, na webových stránkách, nakupování v internetových obchodech apod.), kde se vyžaduje jako právní základ zpracování osobních údajů souhlas, je zpracování osobních údajů dítěte zákonné, pokud je starší než 16 let (jeho přímý souhlas je postačující). V případě dítěte mladšího 16 let, je takové zpracování osobních údajů dítěte zákonné, pouze pokud souhlas udělil zákonný zástupce dítěte. Zde však může docházet k praktickým problémům, protože ověření jednak věku dítěte a jednak skutečnosti udělení souhlasu ze strany zákonného zástupce je reálné neskontrolovateľné. Nařízení však od provozovatele vyžaduje, aby tyto skutečnosti vzhledem k dostupné technologie ověřil, resp. alespoň vynaložil úsilí k ověření splnění těchto zákonných podmínek.