Zvýšení požadavků na platnost souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas jako jeden z právních základů pro zpracování osobních údajů zůstává zachován, avšak definují se požadavky na jeho udělení. Po novém musí být souhlas se zpracováním osobních údajů svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný, daný formou prohlášení nebo jako jednoznačný potvrzující úkon dotčené osoby. Provozovatel musí být nadále schopen kdykoli prokázat, že souhlas mu byl skutečně udělen. Z této definice je zřejmé, že např. nebude dostačující udělení souhlasu pouze formou souhlasu s obchodními podmínkami, kterých je součástí. Stejně nebude postačovat defaultně označen souhlas se zpracováním osobních údajů. V zásadě se však jedná jen o formalizaci již v současnosti platné aplikační praxe dozorujících orgánů. Dotyčná osoba má právo souhlas kdykoli odvolat, přičemž odvolání tohoto souhlasu musí být stejně jednoduché jako bylo jeho získání.