Konzultačné hodiny spoločnosti Top privacy s.r.o.

Spoločnosť Top privacy s.r.o. v rámci poskytovaných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany osobných údajov, zavádza doplnkovú službu starostlivosti o klientov v podobe konzultačných hodín, v rámci ktorých naši odborníci poskytujú poradenstvo a odpovede na Vaše otázky v súvislosti s ochranou a bezpečnosťou osobných údajov, vypracovanou bezpečnostnou dokumentáciou a jej zavedením do praxe, či v súvislosti s inými právami a povinnosťami pri spracúvaní osobných údajov, ktoré vykonávate.
Konzultačné hodiny sú dostupné pre všetkých klientov, ktorí sú s našou spoločnosťou v aktívnej spolupráci v rámci využívania služieb zodpovednej osoby, ale taktiež pre klientov ktorí využili jednorazové vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie.

Konzultačné hodiny prebiehajú v sídle spoločnosti Top privacy s.r.o. v Martine na adrese Kollárova 73 pravidelne každý štvrtok v čase od 9.00 – 10.00 hod.

V uvedených časoch sme Vám vždy plne k dispozícii v rámci otvorených konzultácií, ktoré sú spoločné pre všetkých objednaných klientov.
V prípade potreby je možné vopred sa dohodnúť na individuálnych konzultáciách a to rovnako v každý štvrtok v čase medzi 10.00 – 12.00 hod., v rámci ktorých sa budeme venovať individuálne len objednaným klientom.
Klientom, ktorí využívajú služby zodpovednej osoby, je poradenstvo počas konzultačných hodín poskytnuté BEZPLATNE v rámci mesačného paušálu.
Klientom, ktorí využili služby jednorazového vypracovania bezpečnostnej dokumentácie, poskytujeme poradenstvo počas konzultačných hodín v rozsahu získania všeobecných informácií ohľadom problematiky spracúvania a ochrany osobných údajov, vypracovanej bezpečnostnej dokumentácie a jej zavedenia do praxe BEZPLATNE avšak v prípade potreby podrobného poradenstva, či potreby analýzy a riešenia konkrétnych prípadov a situácii je poradenstvo spoplatnené podľa vopred dohodnutých cien v závislosti od rozsahu a náročnosti otázok.
Pod uvedené konzultácie nespadá právne poradenstvo, ktoré je možné na základe predchádzajúcej požiadavky zabezpečiť.
Na konzultácie môžete poslať ktorúkoľvek osobu z Vašej spoločnosti. Podmienkou zúčastnenia sa konzultačných hodín je prihlásenie Vašej spoločnosti s uvedením počtu zúčastnených osôb prostredníctvom e-mailu: info@topprivacy.sk alebo telefonického kontaktu: +421 918 230 434.
Pre efektívnejšie vybavenie Vašich otázok alebo podnetov nás prosím vopred informujte o Vašich otázkach či aspoň predmete plánovanej konzultácie.