Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vydal VAROVANIE

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vydal VAROVANIE pred používaním softwaru i hardwaru spoločnosti Huawei Technologies Co., Ltd., a ZTE Corporation. Používanie týchto prostriedkov predstavuje bezpečnostnú hrozbu.

„Varovanie podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti znamená, že správcovia  systémov, ktoré spadajú do kritickej informačnej infraštruktúry významných informačných systémov alebo prevádzkovateľov základných služieb, sa popísanými hrozbami musia zaoberať a musia prijať adekvátne opatrenie“.