Kybernetická bezpečnosť

V súčasnej dobe, kedy sa väčšina dát nachádza práve v digitálnej podobe, je neoddeliteľnou súčasťou ochrany osobných údajov aj kybernetická bezpečnosť.

V zmysle zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov má prevádzkovateľ základnej služby povinnosť prijať bezpečnostné opatrenia a zároveň je povinný preveriť účinnosť prijatých bezpečnostných opatrení a plnenie požiadaviek stanovených týmto zákonom.

Prevádzkovateľom základnej služby je každý, kto spĺňa aspoň jedného špecifické sektorové kritérium a jedno dopadové kritérium.

Ako spoločnosť zaoberajúca sa službami v oblasti bezpečnosti vám vieme podať pomocnú ruku a zabezpečiť pre vás:

Analýzu špecifických sektorových kritérií a dopadových kritérií – podrobnou analýzou vyhodnotíme splnenie sektorových a dopadových kritérií spôsobom, aký potencionálny dopad by mohol mať kybernetický bezpečnostný incident v informačnom systéme alebo sieti. Výstupom je dokument, na základe ktorého viete s určitosťou určiť či spadáte do zoznamu prevádzkovateľov základnej služby.

Analýza kybernetickej bezpečnosti – v prípade že analýzu špecifických sektorových kritérií a dopadových kritérií preukáže, že máte zákonnú povinnosť zaradiť sa do zoznamu prevádzkovateľov základnej služby je potrebné vykonať analýzu zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti podľa zákona č. 69/2018 Z. z. a vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 362/2018 Z. z..

Vypracovanie návrhov opatrení v oblasti kybernetickej bezpečnosti – na základe analýzy kybernetickej bezpečnosti vám na mieru vypracujeme návrhy bezpečnostných opatrení (bezpečnostnú dokumentáciu) v súlade s vyhláškou č. 362/2018 národného bezpečnostného úradu ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení.

Na účely organizácie kybernetickej bezpečnosti vám vieme poskytnúť službu určenia manažéra kybernetickej bezpečnosti, ktorý:

  • má možnosť predkladať návrhy a oznamovať informácie v oblasti kybernetickej bezpečnosti priamo štatutárnemu orgánu prevádzkovateľa základnej služby,
  • zabezpečuje aplikáciu bezpečnostných opatrení v systéme riadenia kybernetickej bezpečnosti,
  • je nezávislý od riadenia prevádzky a vývoja služieb informačných technológií,
  • spĺňa znalostné štandardy na funkciu manažéra kybernetickej bezpečnosti podľa osobitného predpisu.

Odborné školenia zamestnancov – prostredníctvom odborníkov vieme vašim zamestnancom poskytnúť informácie v oblasti sociálneho inžinierstva a kybernetickej bezpečnosti. Školenia sú robené v priamej interakcii s klientom a s ohľadom, že väčšina publika je laická verejnosť.

Poradenstvo a konzultácie ktoré vám poskytne náš tím odborníkov z príslušných oblastí – v prípade potreby vám vieme zabezpečiť aj zastupovanie v konaniach pred Národným bezpečnostným úradom.

Mám záujem o vypracovanie nezáväznej ponuky