Poradenstvo a konzultácie

Poradenstvo a konzultácie

–  ktoré vám poskytne náš tím odborníkov z príslušných oblastí. V prípade potreby vám vieme zabezpečiť  aj zastupovanie v konaniach pred Úradom na ochranu osobných údajov.

Odborné školenia

– na tému ochrany osobných údajov a ochrany utajovaných skutočností formou seminára, s interaktívnou diskusiou a možnosťou riešiť konkrétne otázky pre spoločnosti, prípadne jednotlivcov. Odborné školenia realizujeme za účasti minimálne 5 osôb. Realizácia odborného školenia je zabezpečená v sídle spoločnosti, v priamej interakcii s klientom, prípadne vám zabezpečíme organizáciu vo vhodných školiacich priestoroch.