Spoločnosť zabezpečená v oblasti ochrany osobných údajov spoločnosťou Top privacy s.r.o.

Dovoľujeme si Vás informovať, že spoločnosť označená logom top-privacy-guarantee aktívne spolupracuje so spoločnosťou Top privacy s.r.o., ktorá poskytla služby v oblasti komplexného zabezpečenia povinností prevádzkovateľa v oblasti ochrany osobných údajov podľa európskeho nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktoré oba nadobudli v Slovenskej republike účinnosť dňa 25. mája 2018.

Spoločnosť s týmto označením, zodpovedne a včas prijala bezpečnostné opatrenia vyplývajúce zo zákona o ochrane osobných údajov, pričom zosúladila všetky procesy a postupy s požiadavkami GDPR. Spoločnosť v súčinnosti s ustanovenou zodpovednou osobou vykonala v zmysle zákona podrobnú analýzu rizík a prijala reálne a účinné opatrenia, ktoré podrobuje pravidelnej kontrole.